Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

siddetisanatyenecek.telgiraf.com Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.)


1.siddetisanatyenecek.telgiraf.com ziyaretçilerine “Şiddeti Sanat Yenecek” sosyal sorumluluk projesi kapsamında eserler sergiler.

 1. siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a eser göndererek veya siddetisanatyenecek.telgiraf.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Gönderilen eserlerde hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir eser oluşturulamaz.
 3. Eserler , siddetisanatyenecek.telgiraf.com’un dilediği zaman eser sahiplerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak eserin seregilenmesine son verebileceğini, geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, eserdeki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda siddetisanatyenecek.telgiraf.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 4. siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Eser sahini tarafından siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen eser sahibinin sorumluluğundadır.
 5. siddetisanatyenecek.telgiraf.com, eser sahibinden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 6. siddetisanatyenecek.telgiraf.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, siddetisanatyenecek.telgiraf.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, telgiraf.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 7. siddetisanatyenecek.telgiraf.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 8. Kullanıcı, siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
  10.Kullanıcı, siddetisanatyenecek.telgiraf.com tarafından talep edilmeden ve/veya siddetisanatyenecek.telgiraf.com’dan yazılı onay almaksızın ve/veya telgiraf.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın siddetisanatyenecek.telgiraf.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. siddetisanatyenecek.telgiraf.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen siddetisanatyenecek.telgiraf.com ile iletişim kurunuz.
  11.siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a eser gönderenler, eser sergileri sona erse dahi eser ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içerikler ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
  12.Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin siddetisanat.yenecek.telgiraf.com kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı telgiraf.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; telgiraf.com’a tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
  13.siddetisanatyenecek.telgiraf.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için siddetisanatyenecek.telgiraf.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, siddetisanatyenecek.telgiraf.com yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması siddetisanatyenecek.telgiraf.com yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 9. Eser gönderen siddetisanatyenecek.telgiraf.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; eser gönderen, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı siddetisanatyenecek.telgiraf.com’un yazılı onayına tabidir.
  15.siddetisanatyenecek.telgiraf.com telgiraf.com’un alt alan adıdır.(Subdomain) siddetisanatyenecek.telgiraf.com’un bütün hakları telgiraf.com’a aittir.
  16.Eser gönderen veya siddetisanatyenecek.telgiraf.com’u ziyaret eden her kullanıcı bu sözleşmeyi ve telgiraf.com/terms bağlantısında bulunan sözleşmeyi kabul etmil sayılır.
 10. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Sivas (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  18.Bu Sözleşme, siddetisanatyenecek.telgiraf.com’a yeni özellikler eklendikçe veya siddetisanatyenecek.telgiraf.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın siddetisanatyenecek.telgiraf.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 21 Kasım 2020 tarihinde güncellenmiştir.

  telgiraf@telgiraf.com